Tikšanās

     Viens no biedrības Azote darbības pamatvirzieniem ir apzināt sistēmas problēmas un sadarbībā ar atbildīgajām un iesaistītajām institūcijām meklēt tām risinājumus.